alegeri

 

Teritoriul comunei Puşcaşi este situat în cadrul unei mari unităţi morfologice - Podişul Central al Moldovei având limite de separaţie faţă de altă mare unitate geomorfologică - colinele Tutovei pe Valea Racovei

Satele componente ale comunei Puşcaşi sunt situate pe versanţii de la poalele foştilor codri, beneficiind în general de un relief variat (terenuri împădurite, zone propice pentru vii şi livezi, izvoare naturale, resurse naturale de nisip şi gresii). O parte a comunei prezintă particularităţi din punctul de vedere a gradului de eroziune a solului, terenuri supuse degradării şi pericolului alunecărilor de teren situate în pante mari cu numeroase izvoare de suprafaţă.

Climatul comunei are un caracter permanent continental şi poate fi caracterizat printr-o temperatură medie anuală de 9,2 grade Celsius conform datelor de la Staţia meteorologică Vaslui. Precipitaţiile atmosferice au valori cuprinse între 500- 800 mm în medie pe an, regimul lor fiind neuniform. Vânturile cele mai frecvente bat din direcţia Nord, Nord - Vest, Sud şi Sud- Est.

Reţeaua hidrologică o formează pârâul Racova cu bazinul hidrografic Racova ce are o suprafaţa de 187 ha şi pârâul Puşcaşi, ce traversează centrul de comună Puşcaşi care preia apele pluviale de pe versanţi şi se varsă în pârâul Racova. Apele subterane sunt legate de succesiunea rocilor permeabile şi impermeabile.

Substratul geologic este constituit din depozite argilo- nisipoase aparţinând perioadei sarmatiene, nisipuri argiloase, argile, intercalaţii subţiri de gresii, marne nisipoase şi prundişuri pliocene. Relieful actual al comunei este o acţiune directă a agenţilor exteriori care au permis o adâncire rapidă a văilor şi a unei structuri orientate spre sud- est.

Vegetaţia pe teritoriul comunei aparţine de zona de silvostepă şi zona de pădure.

Contact

  • Soseaua principala, nr. 68,         sat Puscasi, comuna Puscasi
    Vaslui, România
  • tel: 0235-340400
    fax: 0335.340348
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Puscasi

Vechimea aşezării de astăzi Puşcaşi, nu poate fi stabilită cu precizie, primele urme de locuire datând din perioada Latene a epocii fierului.

Aici a existat dintotdeauna o comunitate, având se pare ca ocupaţii agricultura, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului şi a lutului.

Primele informaţii despre această aşezare le avem din sec. al XV-lea, mai exact din timpul domniei lui Alexandru cel Bun,...

Citeste mai departe...

Harta Judetului Vaslui

Vaslui small

Scroll to top