Print
шаблоны сайтов
Бесплатные dle шаблоны.
Качайте шаблоны dle бесплатно с сайта.

 

Patrimoniul comunei se compune din totalitatea bunurilor mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi privat al comunei precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Aparţin domeniului public de interes local bunurile care potrivit legii sunt de interes public şi nu sunt declarate prin lege de interes public naţional. Aceste bunuri sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizablile.

Domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele de interes public, intrate în proprietatea comunei prin modalităţile prevăzute de lege. Bunurile aparţinând domeniului privat al comunei sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Toate bunurile aparţinând comunei sunt supuse anual inventarierii, consiliului local fiindu-i prezentat în fiecare an de către primar un raport cu privire la gestionarea bunurilor aparţinând comunei.

Consiliul local poate hotărî ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat al comunei să fie date în administrarea sau în folosinţa regiilor autonome şi instituţiilor publice sau să fie concesionate ori închiriate şi emite hotărâri cu privire cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea acestora în condiţiile legii prin organizarea de licitaţii.

Consiliul local poate da spre folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unor bunuri imobile proprietate publică sau privată a comunei persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Patrimoniul comunei se compune din totalitatea bunurilor mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi privat al comunei precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Aparţin domeniului public de interes local bunurile care potrivit legii sunt de interes public şi nu sunt declarate prin lege de interes public naţional. Aceste bunuri sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizablile.

Domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele de interes public, intrate în proprietatea comunei prin modalităţile prevăzute de lege. Bunurile aparţinând domeniului privat al comunei sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Toate bunurile aparţinând comunei sunt supuse anual inventarierii, consiliului local fiindu-i prezentat în fiecare an de către primar un raport cu privire la gestionarea bunurilor aparţinând comunei.

Consiliul local poate hotărî ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat al comunei să fie date în administrarea sau în folosinţa regiilor autonome şi instituţiilor publice sau să fie concesionate ori închiriate şi emite hotărâri cu privire cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea acestora în condiţiile legii prin organizarea de licitaţii.

Consiliul local poate da spre folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unor bunuri imobile proprietate publică sau privată a comunei persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

раскрутка сайтов в Санкт-Петербурге.
Бесплатные joomla шаблоны.
фильмы онлайн в hd качестве.